Svalövsmodellen är en arbetsmiljöreform som resulterar i god och nära vård

Läs nedan och hör dr Eva Engström berätta om vårt arbetssätt med team och rond på Svalövs vårdcentral.

Eva Engström om Svalövsmodellen på youtube

Hör sjuksköterska Malin Skaremark-Tell berätta om vårt arbetssätt med team och rond på Svalövs vårdcentral.

Sjuksköterska Malin om team och rond

 

Under 2021 genomgick vårdcentralen ett enormt förbättringsarbete.

Målet var och är fortfarande kontinuitet.

VI har valt att arbeta i team i Svalöv.

Vi önskade svar och lösningar på följande frågor/problem:

 • Patienter önskar ha kontakt med samma person genom vårdförloppet
 • Patientsäkerheten hotas när patienten går till flera olika läkare eller sjuksköterskor
 • Långa vårdförlopp p g a stuprör - patienten får bara hjälp med en sak i taget
 • Vi känner inte patienterna med störst vårdbehov vilket leder till stor frustration hos både kollegor och patienter
 • Under en månad hade vi 4000 samtal in i rådgivningen från bara 800 unika nummer- patienterna behöver ringa ofta men varför?
 • Framförallt så saknade vi och patienterna trygghet i våra relationer.

Fakta - Vårdcentralen Svalöv:

Ca 50 medarbetare totalt
(13 Läkare, 7 sjuksköterskor, 3 distriktssköterskor, 3 Psykiatri sjuksköterskor, 1 kurator, 5 fysioterapeuter, undersköterskor och medicinska sekreterare, 1 arbetsterapeut, 1 patientsamordnare)

Ca 11000 listade patienter

Recept på god och nära primärvård

 • Empati – vi jobbar från hjärtat
 • Kommunikation - muntligt och skriftligt! Tydligt, empatiskt och öppet. Vi utbildar all personal i motiverande samtal
 • Kontinuitet – teamarbete, fast vårdkontakt, listad läkare och rond
 • Helhetssyn- hälsotänk, tvärprofessionellt arbetssätt och parallella insatser
 • Hälsofrämjande - hälsosamtal och fokus på levnadsvanor
 • Tillgänglighet - Ja! Men…till rätt person i rätt tid på rätt sätt genom teambedömningsrond, fast vårdkontakt, digitala och fysiska möjligheter

Värdegrund

 • Vi har alla en tro på patientens egna förmåga
 • Vi jobbar styrkebaserat
 • Vi är nyfikna
 • Patienten är den viktigaste personen i teamet. Vi måste förstå denna person. Dess bakgrund, vad som är viktigt i livet.
 • En huvuduppgift för alla medarbetare är att bygga och vårda relationer.
 • Vi arbetar förebyggande och stöttande för att patienten ska känna ”kan själv”
 • Vi har alla ett ”hälsotänk” och frågar om levnadsvanor
 • Vi vet att kommunikation är det viktigaste redskapet
 • Vi arbetar med kompetenshöjning åt alla i teamet - även patienten.
 • Vi är öppna för samarbeten i vår kommun
 • "Alla kan göra något"-attityd

Nytt arbetssätt 2021:

 • Fyra tvärprofessionella team. Ca 10-12 st. medarbetare i varje team

 • Patienten ingår i teamet!

 • Rond två ggr/vecka, 1,5 timma totalt för varje team. Därför totalt ca 200 ärenden/månad

 • Team telefon nummer så patienterna ringer sitt team, sin team sjuksköterska 
 • Teambesök med patienten vid behov

 • All personal får utbildning i motiverande samtal

 

Den som sätter upp ett ärende till rond presenterar - enligt SBAR

Situation - patientfakta + vad önskar patienten

Bakgrund - diagnoser, liknande besvär tidigare?

Aktuellt -  symtom och förlopp

Rekommendation - förslag på nästa steg

TIPS

 • Se till att ha fasta rum där teamen sitter varje rond

 • Beställ in pallar till rummen
 • Ha dator, minst 1!
 • Beställ SBAR kort åt all personal
 • Erbjud stöd 1/vecka från chef eller engagerad medarbetare att gå igenom problem som uppstår
 • Prata om rond och team varje möte i alla sammanhang
 • Lyft goda exempel!
 • Se till att all personal har tillgång till uppdaterad team lista (hemvisten)
 • Var tydliga med vem som dokumenterar och vem som återkopplar till patienten
 • Gör inte admin under ronden, boka in på scheman
 • Låt AT/ST leda ronden- utbildningstillfälle! Distriktsläkare konsulter

 

Konkret...

 • Dela upp personalen i team, jämt antal så att ni kan ha tvilling team vid sjukdom
 • Blanda kompetenser i teamen
 • Erbjud team träffar för sammanhållning
 • Inför rond i schemat. Hur lång rond ni vill ha behöver diskuteras. I Svalöv har vi 1 timma på tisdagar och 30 min på torsdagar. Vi tar 8 ärenden på tisdagen och 4 på torsdagen. Vid mer komplexa fall blockas tid så att det blir färre ärenden.
 • Lägg rond tid på all personal- här får inget annat bokas! Men har man inget rond ärende kan man ha admin eller sitta med på rond och erbjuda stöd
 • Schemalägg tid för frågor och diskussion till chefen/ansvarig regelbundet
 • Se över möjligheter för patienter att nå er – hur vill/kan ni ha det?
 • Ska patienter listas till teamen på födelsedatum? Hur listar ni patienter idag? Hur kan hela teamet hjälpa till att ta ansvar för patienterna?
 • Utveckla rollen ”vårdkontakt”
 • Vilken roll har den medicinska sekreteraren? Har ni 1/team?

 

Till chefer

 • Det är otroligt viktigt att chefer och inofficiella chefer är med och driver, utvecklar och finns tillgängliga.
 • Inofficiella chefer behöver stärka sin yrkeskategori och hantera oro och frågor
 • Olika vårdcentraler och områden kommer ha olika behov, var lyhörda på era patienter
 • Ta kontakt med Ola bergstrand Ola.Bergstrand@skane.se

Hälso och sjuvårdstrateg – mycket kunnig och involverad i detta

Sjuksköterska och utvecklare av detta arbetssätt i Svalöv