Resursintegrering

Samverkan är en självklar del av den goda, nära vården. VI är öppna för samarbeten och tar gärna emot förslag på hur vi kan hjälpas åt via mail!

  • I Svalöv har vi sträckt ut en hand till olika verksamheter och påbörjat samarbeten.
  • VI har kontakter på hälsomagasinet och dom tar emot våra recept på fysisk aktivitet
  • T ex har vi kontakt med ICA och Coop där vi erbjuder temadagar i butik för hälsa, sätter upp tips på bra matvaror och även recept
  • Vi samarbetar med Arbetsmarknadsenheten kring individer som inte kommer i arbete, ungdomar som hoppat av gymnasiet etc
  • Vi pratar regelbundet med Öppna insatser om missbruksvård och gästar tex Kvinnoöppet och pratar om hälsa
  • Vi har fått mycket hjälp från FINSAM dels med information men också ekonomiskt
  • Vi samarbetar med vårt närmsta apotek på olika sätt