Medborgarrådet

Kommande råd

13 september 17-18.30

25 Oktober 17-18.30

22 November 17.18.30

Drop in! Kom med era tankar och frågor. Varmt välkomna till vårdcentralen Svalöv. Vår dörr står öppen.

Befolkningens (patienter, anhöriga, medborgare) behov måste höras och få komma in i vårdens alla rum! Därför sökte vi personer som ville träffas och hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Insatser behöver först förankras i att det finns ett behov. Det duger inte att gissa!

Utmaningen ligger fortsatt i att hitta de yngre åldersgrupperna så att rådet har en stor mångfald, precis som vår fina kommun.

Vi har hittills diskuterat:

 • Svalövsmodellen som rådet ställde sig mycket positiva till
 • Covidpandemin och rutiner
 • Fritidschefen har gästat och berättat
 • Kommunens folkhälsosamordnare har berättat om arbetet i kommunen
 • Fysioterapeuter från vårdcentralen har berättat var man får hjälp med vad etc
 • Tillgänglighet
 • Vi har hört behov av att öppna upp vissa verksamheter igen efter pandemin, tex vårt blodtrycksrum
 • Barn och ungas hälsa
 • Vi har bjudit in flera yrkeskategorier som kommer gästa oss under året
 • Ergonomi och stress på vårdcentralen - att ta hand om oss själva också
 • Kriget i Ukraina, kommunens krisplan

 

Senaste protokollet

Medborgarråd 7 juni 2022

 

Tisdagen den 7 juni var det dags för ännu ett medborgarråd, det sista innan vårt lilla sommaruppehåll.

 

Vi glädjes åt att se ännu fler nya ansikte detta mötet, det är alltid kul med nya inputs och erfarenheter. Även denna gången hade vi lyxen att ha med oss Li Merander som är Svalövs kommuns nya folkhälso- och barnstrateg som en direktlänk till kommunen. Detta är vi mycket tacksamma för då det är mycket frågor som kommer upp under våra möten som rör kommun oh inte bara vårdcentral.

 

Några av våra medlemmar var bekymrade över de hade blivit lovade att få ett samtal från oss på vårdcentralen vilket aldrig blev av. Detta är något som vi tar till oss och ska ta upp med all personal på nästa APT (arbetsplatsträff). Vår prio är patienterna, därför är medborgarrådet en så bra plattform för att kunna bolla förbättringspotentialer direkt mellan patient och personal.

 

I och med att vi hade lite nytt folk på plats ville vi informera om vårt nya arbetssätt ännu en gång. Vi jobbar i team, där varje team innehåller en eller flera av varje yrkeskategori på vårdcentralen och där varje patient har en fast vårdkontakt inom sitt team. Genom detta vill vi öka patienternas trygghet och förbättra deras upplevelse av vården de får hos oss. Vi tror på att man genom en kontinuerlig kontakt med samma team som känner en kan åstadkomma mer framgångsrika resultat för patientens välmående.

 

Mycket av frågorna som kommer upp på våra möten rör just hur man ska kunna nå ut till rätt målgrupp men även hur man ska gå ut med information överlag. Vissa saker som vi informerar om har ingen någon aning om att de finns och vissa saker som medlemmarna efterfrågar finns redan. Det ser vi som en viktig utmaning att ta oss an. Li från kommunen nappa direkt på detta och skulle se över vad det finns för möjligheter att nå ut till de olika målgrupperna. Vi pratade speciellt om föräldrar och äldre då vi har föräldrar samt några som är med och driver föreningar för äldre med i vårt medborgarråd.

 

En av våra medlemmar berättade också om sina erfarenheter inom anhörigstödjande arbete kommunalt och vi blev mycket intresserade av att veta mer. Vi och våra medlemmar tyckte det hade varit bra att bjuda in Svalövs kommuns anhörigstödjare som gäst till ett kommande möte.

 

Det kom upp önskemål om att ha en hälsodag i Svalöv som drivs av kommun och vårdcentral. Vi tyckte denna idén lät mycket spännande och tar med oss den för att spåna vidare på.

 

Vi tackar alla våra medlemmar för ännu en givande termin av möten och ser fram emot många fler. Det kommer nya tider till hösten då vi kommer satsa på cirka 4 möten mellan augusti och december.

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar också ses vi snart!

 

Med vänliga hälsningar Linda och Hilda, Svalövs vårdcentral