Senaste nytt!

Här uppdaterar vi kontinuerligt kring vad som händer med vårt teamarbete och rond, för en god och nära vård.

2022-09-21

Vi skickar ut brev till patienter med information om teamtillhörighet och telefonnummer att nå sitt team på.

 

2022-09-17

Nära vård podden är en podcast av Sveriges kommuner och regioner. Här finns många spännande avsnitt där vi får höra om god och nära vård omställningen runt om i landet. Senaste avsnittet gästade Linda Hunter podden, sjuksköterska på vår vårdcentral i Svalöv. Lyssna här eller där poddar finns

Nära vård podden med linda hunter

2022-08-30

Malin, sjuksköterska på vårdcentralen Svalöv och med i team grön delar med sig av dagens glädje!

Se Malins video här!

2022-08-23

Sjuksköterska Kristina ger svar på tal om socialdemokraternas förslag att man ska kunna komma fram till sin vårdcentral på telefon på 10 minuter. Detta har genererat mycket intresse och nu finns artiklar att läsa i Skånska dagbladet och dagens medicin och snart dagens nyheter!

”Ingen vårdcentral i hela Skåne delar er syn på detta” - Dagens Medicin

 

S vill införa tiominuters-garanti för samtal till vårdcentral – vårdanställda rasar – Skånska Dagbladet (skd.se)

 

S lovar ”10 minutersgaranti” – döms ut av vårdpersonal - DN.SE

 

Bra vård, inte snabb – Skånska Dagbladet (skd.se)

2022-08-21

Läs nya krönikan av Sjuksköterska Linda Hunter om nära vård, teamarbete och trygghet för patienter när vi samarbetar.

”Genom att lära känna patienterna kan vi lösa vårdkrisen” - Dagens Medicin

2022-06-30

Telefonnummer direkt till ditt team och din sjuksköterska

(På bilden ser ni en blandning av personal från våra olika team)

Hundratals brev har nu gått ut till patienter listade på läkare i team Orange med ett telefonnummer dom kan nå oss på. Där svarar sjuksköterska Linda alltid (utom vid sjukdom/frånvaro såklart). Detta gör att patienterna når samma sjuksköterska varje gång dom har frågor eller sjukdomsbesvär och Linda kan ta vidare ärenden direkt till rond eller i samtal med läkaren. Kontinuitet är vårt viktigaste mål med Svalövsmodellen och vi är stolta över att ha tagit detta steget i telefonen. Efter sommaren kommer även dom andra teamen börja skicka ut sina nummer. Telefonlinjerna  är aktiva och patienter meddelas nu fortlöpande.

2022-06-08

Nästa nätverksmöte för nära vård, teamarbete och rond är nu planerat till den 18/8/22, 09-12. Anmälan görs via mail till linda.hunter@skane.se

Nu är all personal på vårdcentralen utbildade i motiverande samtal, halvdagsutbildning.

I förra veckan gjorde vi en liten kort undersökning bland personalen. Vi fick in 40 av 50 svar (några var på semester osv) och så här svarade vi:

 

Uppföljning team och rond

Personalsvar 2022-05-27

 

Upplever du mindre störning under din arbetsdag efter att vi börjat med rond och team.
Ja- 40%       Nej- 38%     ej svar/vet ej- 22%
 
Upplever du ronden som patientsäker?
Ja- 97%       Nej- 3%       ej svar/vet ej- 0%
 
Känner du dig delaktig och viktig i teamet?
Ja- 86%       Nej- 11%     ej svar/vet ej- 3%
 
Bidrar arbetet i teamet till ökad arbetsglädje för dig?
Ja- 82%       Nej- 15%     ej svar/vet ej- 3%
 
Upplever du ökad kontinuitet för våra patienter som följd av rond och team?
Ja- 86%       Nej- 3%       ej svar/vet ej- 11%