- Var den värld du vill leva i -

Kontinuitet och trygghet på en vårdcentral

En sjuksköterskas observationer